top of page

Møteplan 2023

Medlemsmøter og andre aktiviteter: første halvår

Tirsdag 17. Januar 2023 kl. 19:00

Årsmøte skal holdes før medlemsmøte settes i gang.

Tema for måneds bilde: Farge Blå.

(bidrag til månedens bilde leveres i .JPG senest to dager før møte på: post@askimfotoklubb.no. Maks 2 bilder per person.)

Mandag 13. Februar 2023 kl. 19:00
Tema: Fotograf Marina Tennefors holder foredrag, blir også med på bedømming av mnd bilde.

Tema for måneds bilde: Fritt motiv.

(bidrag til månedens bilde leveres i .JPG senest to dager før møte på: post@askimfotoklubb.no. Maks 2 bilder per person.)

Tirsdag 14. Mars 2023 kl. 19:00
Tema: Svein og May-Britt viser bilder fra Thailand og Singapore.

Tema for måneds bilde: Himmel/hav

(bidrag til månedens bilde leveres i .JPG senest to dager før møte på: post@askimfotoklubb.no. Maks 2 bilder per person.)

Tirsdag 11. April 2023 kl. 19:00

Tema: Ekstern blits
Tema for måneds bilde: Fritt motiv

(bidrag til månedens bilde leveres i .JPG senest to dager før møte på: post@askimfotoklubb.no. Maks 2 bilder per person.)

Sted: Askim videregående skole E-bygget.

Mandag 24. april 2023 kl 19:00
Fotokafe

Sted: Askim videregående skole E-bygget.

Mandag 8. Mai 2023 kl. 19:00

Tema: Andreas viser bilder og Svein gir en intro til

videoredigering.
Tema for måneds bilde: Vår

(bidrag til månedens bilde leveres i .JPG senest to dager før møte på: post@askimfotoklubb.no. Maks 2 bilder per person.)

Sted: Askim videregående skole E-bygget.

Lørdag 17. Juni 2023 kl. 19:00

Sommerfest
Tema for måneds bilde: Fritt

(bidrag til månedens bilde leveres i .JPG senest to dager før møte på: post@askimfotoklubb.no. Maks 2 bilder per person.)

Medlemsmøter og andre aktiviteter: andre halvår

Lørdag 19. august 2023

Fototur Oslo (mer info kommer)

Tirsdag 22. august 2023 kl. 19:00

Tema: Se på bilder fra fototur i Oslo
Tema for måneds bilde: Lykke

(bidrag til månedens bilde leveres i .JPG senest to dager før møte på: post@askimfotoklubb.no. Maks 2 bilder per person.)

 

Tirsdag 12. september 2023 kl. 19:00

Tema: info kommer
Tema for måneds bilde: Fritt motiv

(bidrag til månedens bilde leveres i .JPG senest to dager før møte på: post@askimfotoklubb.no. Maks 2 bilder per person.)

Mandag 25. september 2023 kl 19:00
Fotokafe

Tirsdag 17. oktober 2023 kl. 19:00

Tema: info kommer
Tema for måneds bilde: Rødt

(bidrag til månedens bilde leveres i .JPG senest to dager før møte på: post@askimfotoklubb.no. Maks 2 bilder per person.)

Tirsdag 14. november 2023 kl. 19:00

Tema: info kommer
Tema for måneds bilde: Fritt motiv

(bidrag til månedens bilde leveres i .JPG senest to dager før møte på: post@askimfotoklubb.no. Maks 2 bilder per person.)

Lørdag 2. desember 2023 kl. 19:00

Julebord
Tema for måneds bilde: Vinter

(bidrag til månedens bilde leveres i .JPG senest to dager før møte på: post@askimfotoklubb.no. Maks 2 bilder per person.)


Det tas forbehold at møteplan kan endres i løpet av året.

bottom of page