top of page

Møteplan 2024

Medlemsmøter og andre aktiviteter: første halvår

Møtested: Askim videregående skole E-bygget.

Bidrag til månedens bilde leveres i .JPG senest to dager før møte på: post@askimfotoklubb.no

Maks 2 bilder per person.

Endringer i planen kan komme underveis og blir annonsert på medlemsgruppen på Facebook.

Årsmøte

Tirsdag 09. januar 2024 kl. 19:00

Årsmøte skal holdes før medlemsmøte settes i gang.

Tema for måneds bilde: Vinter.

Nyttårsmiddag

Tirsdag 23. januar 2024 kl. 19:00

Sted: Bakgården Mat og Vinhus

Medlemsmøte

Mandag 6. februar 2024 kl. 19:00
Tema: Valg av utsnitt og beskjæring, workshop.

Tema for måneds bilde: Fritt motiv.

Fotocafe

Tirsdag 27. februar 2024 kl. 19:00
Vi møtes til en fotoprat, ta med kamera så kan du få hjelp til innstillinger og andre tips.

Medlemsmøte

Tirsdag 12. mars 2024 kl. 19:00

Tema: Vi jobber videre med utsnitt.
Tema for måneds bilde: Sort/Hvitt fritt motiv

Medlemsmøte

Tirsdag 9. april 2024 kl. 19:00

Tema: Workshop, ta bilder av utstoppede dyr.
Tema for måneds bilde: Fritt.

Avstemningen vil bli avholdt digitalt da vi trenger tiden i møte til workshop.

Fotoutflukt

Tur til Båstnäs bilkyrkogård i Töcksfors

https://www.vastsverige.com/dalslandskanal/produkter/bastnas-bilkyrkogard/

Lørdag 27. april 2024

Vi møtes på Askim togstasjon kl 12:00

Medlemsmøte

Tirsdag 14. mai 2024 kl. 19:00

Tema: Oppdateres senere
Tema for måneds bilde: Blomster.

Sommerfest

Lørdag 1. juni 2024 kl. 19:00

Sted kommer vi tilbake med.

Fotoutflukt

Søndag 16. juni 2024

Tur langs kyststien i Svartskog.

Vi møtes på Askim togstasjon kl 12:00

Medlemsmøter og andre aktiviteter: andre halvår

Plan legges ut i april.

bottom of page