Styret

Ledere:

Gro Anette Nilsen og Torill Tuveng

Nestleder:

Svein Hauknes

Kasserer:

Kjell Svendsen

Webansvarlig/materialforvalter:

Wilfredo Lugo