Praktisk info

Medlemskontigent

550 kr pr år
Innbetales til kontonummer: 1100 20 06377

Innbetalingen merkes med fullt navn

Bruk av printer

I våre lokaler har alle medlemmer tilgang på printer (opp til
A2 størrelse). Fotopapir finner dere også der.

Nøkkel kan lånes av styret, bare ta kontakt.

Skriv opp dato, navn og antall print på listen ved printeren.

Priser:
A4 - 30 kr

A3 - 50 kr

A2 - 90 kr

Dette betales helst inn på konto: 1100 20 06377 eller

kontant i kassen på benken ved siden av printeren.
Merk gjerne innbetalingen med navn og antall print, dette sparer kasserer for tid med tanke på regnskapet.

Lokaler på golfbanen.
Vi har lokaler på golfbanen i Askim med plass til et enkelt studio som kan brukes av alle våre medlemmer.